History of the Journal


MINERALOGIA POLONICA

Volume 24 No1-2 1993

Abstracts

Origin of albite-adularia paragenesis-an example of alkali metasomatism through magmatic-meteoric fluid mixing
EWA SŁABY, ANDRZEJ KOZŁOWSKI, GUNTER LENSCH, ARNE MIHM
pp 3-19

Gold in arsenic minerals of Złoty Stok
KRZYSZTOF NICZYPORUK, STANISŁAW SPECZIK
pp 21-32

Bismuth tellurides from the Jarmuta Hill (Pieniny Mts.)
JAROSŁAW BANAŚ, MAREK NIEĆ, WITOLD SALAMON
pp 33-40

Thermal decomposition of laumontite
WITOLD ŻABIŃSKI
pp 41-49

Sorptive and chemical studies of fluor-hydroxy-aluminium intercalates of montmorillonite and fluorhectorite
JERZY FIJAŁ, MIECZYSŁAW ŻYŁA, AGNIESZKA BORS
pp 51-61

Sorption properties of smectite weathering products of Lower Silesian basaltic rocks
MIECZYSŁAW ŻYŁA, WANDA S. SIKORA
pp 63-71

Solubility controlled mineral zonation in efflorescences and crusts from building walls
WANDA WILCZYŃSKA-MICHALIK, MAREK MICHALIK
pp 73-87

Gunter Harald Moh 1929-1993
PIOTR WYSZOMIRSKI
pp 89-90

New Honorary Members of the Mineralogical Society of Poland
pp 91-97

Działalność Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego w roku 1992
pp 99-10

Świat minerałów i kamieni ozobnych- Wezuwian jako kamień ozdobny
WITOLD ŻABIŃSKI
pp 103-106

Erratum
pp 107

top